Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Радови ученика трећег разреда 2019/20 на тему: Фотографија

Радови ученика другог разреда школске 2019/20 на тему: Пејзаж

Радови ученика другог разреда 2019/20. Тема: Приказивање простора

Радови ученика првог разреда 2019/20. Тема: Комбиновање техника

Василиј Кандински

004Kandinsky_Painting_199

Василиј Кандински ( 1866- 1944 ) је трагао за начином да спонтано изрази емоције. Написао је неколико књига које се баве теоријом уметности. Поредио је музику и сликарство. Сматра се да је први прешао границу апстракције. Сматрао је да предмет само оптерећује слику и да га треба избацити. Тако је преко експресионистичке групе „Плави јахач“ , чији је творац био, дошао до новог стила за који се први пут користи назив „Апстрактни експресионизам“ а који ће свега годину, две после његове смрти постати један од водећих праваца у ликовној уметности.

Каравађо

Барок је једна права сликарска епоха. У периоду 17. па до средине 18. века живело је и радило много великих сликара. Они су се углавном делили на рафаелисте, који и нису били за промене, и каравађисте. Овде можете погледати презентацију о овом уметнику.